Những tác phẩm điêu khắc tuyêt vời của Nghệ nhân tài ba người Canada, Lyl Sopel