Danh mục: Phật Pháp

KINH ĐẠI THỪA CÔNG ĐỨC TẠO TƯỢNG PHẬT Triều Vua ĐẠI ĐƯỜNG: Nước VU ĐIỀN Tam Tạng Sa Môn: ĐỀ VÂN BÁT NHÃ vâng chiếu dịch. Việt Nam. Tỳ kheo THÍCH THIỆN THÔNG dịch ra Việt văn.

Lời giới thiệu Nhiều người biết: hễ ai thành tâm tạo tượng Phật, thì có được nhiều công đức, nhưng ít người biết số lượng công đức đó như thế nào, chính trong Kinh TẠO TƯỢNG PHẬT này, Đức Phật dạy
duypham no comments

Công Đức Tạo Tượng Phật Kinh Pháp Hoa – Phẩm Phương Tiện – Phẩm 2 Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng

Kinh văn: Nếu như người vì Phật Xây dựng các hình tượng Chạm trổ thành các tướng Đều đã thành Phật đạo. Hoặc dùng bảy báu làm Thau, đồng bạch,
duypham no comments